Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana

 TORITENY SY LESONA

Eto dia ahafahantsika mianatra an'i Jesosy Kristy, ny Baiboly ary ny finoana Kristianina.

Raha toa ka entanin'ny Fanahy Masina ianao hizara lesona amin'ny mpamaky dia aza misalasala manoratra amin'ny tompon'andraikitra.

 

www.Jesosy.org